WordPress: Jak ustawić czas lokalny?

  • Post category:Blog

Czy wiesz, że w WordPress jako domyślna strefa czasowa ustawiony jest uniwersalny czas koordynowany (UTC)? Tymczasem obowiązująca w Polsce strefa czasowa to UTC+1 (GMT+1). Oczywiście z domyślnymi ustawieniami WordPress działa poprawnie i w wielu przypadkach dokonywanie takiej zmiany nie będzie rzeczą pilną lub niezbędną. Jeśli zamierzasz jednak np. wysyłać do swoich subskrybentów newslettera, który będzie wychodził o ściśle określonej godzinie, to ustawienie lokalnego czasu będzie bardzo pomocne.

Zobacz jak ustawić jak w WordPress ustawić lokalny czas w mniej niż 2 minuty:

  1. Zaloguj się do Kokpitu swojego WordPressa
  2. Z bocznego menu wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie Ogólneczaslokalny1 | JakubFrankiewicz.eu - WooCoommerce dla Zawodowców 
  3. Po przeładowaniu się strony znajdź rozwijane menu Strefa czasowa
  4. Tutaj możesz odnaleźć i wskazać strefę UTC+1, ale zdecydowanie lepiej będzie na liście wybrać Warszawa. Dzięki temu, w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy (i odwrotnie), ustawienia lokalnego czasu zostaną automatycznie zaktualizowane.
  5. Po zaznaczeniu w rozwijanym menu Strefa czasowa: Warszawa system wyświetli poniżej informacje na temat czasu uniwersalnego i ustawionego przez Ciebie czasu lokalnego.czaslokalny2 | JakubFrankiewicz.eu - WooCoommerce dla Zawodowców
  6. Na koniec musisz jeszcze tylko nowe ustawienia zapisać i gotowe.