W bankach łatwiej wyprać pieniądze?

1361706 euro - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja

Krzysztof Nędzyński w swoim artykule „W bankach łatwiej wyprać pieniądze” zamieszczonego w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl, analizuje wyniki badań na temat stosunku największych banków na świecie do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Badanie „Global Anti-Money Laundering Survey 2011″, przeprowadzone przez KPMG pod koniec 2010 roku, zostało oparte na metodzie wywiadów telefonicznych wśród reprezentantów 197 największych banków na świecie. Lista banków wybranych do badania została sporządzona na podstawie 1000 najlepszych banków na świecie według magazynu The Banker.

Z przytoczonego przez autora raportu wyczytać możemy, że analiza pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy nadal stanowi jeden z głównych priorytetów banków, ale systematycznie spada on w hierarchii ważności. Duży wpływ na taki stan rzeczy ma bez wątpienia kryzys ekonomiczny, który zmusza banki do skoncentrowania swojej energii na bardziej palących zadań. I tu pojawia się dla banków problem. Z jednej strony dążą one do zmaksymalizowania swojego zysku, a z drugiej strony wciąż pozostają pod silnym naciskiem rządów, międzynarodowych organizacji i agencji, które w imię walki z terroryzmem i korupcją zmuszają je do intensyfikacji działań w zakresie analiz PPP, co z kolei pochłania czas oraz energię i nie przynosi wzrostu dochodu.

Pełną treść artykułu można przeczytać w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl

Dodaj komentarz