1390006_clipboard

Ustawa o usługach płatniczych: Przygotowania

TO JUŻ ZROBILIŚMY:

  • Dokonaliśmy wymiany oprogramowania kasjerskiego na program SEZAM 2.0 Professional, który oprócz przydatnych w codziennej pracy z klientem funkcji posiada również możliwość tworzenia raportów do GIIF i NBP oraz wyliczać Miesięczną kwotę transakcji (Biura usług płatniczych nie mogą przekroczyć poziomu 500 tys. euro obrotu miesięcznie)
  • Umożliwiliśmy Państwu dostęp do analiz transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (od 24 października biur usług płatniczych zaliczone będą do grona instytucji obowiązanych stosować środki bezpieczeństwa finansowego)
  • Umożliwiliśmy przeanalizowanie archiwalnych danych pod kątem PPP i stworzenie klas ryzyka dotychczasowych klientów.
  • Przygotowaliśmy serię szkoleń z zakresu PPP dla właścicieli firm i ich pracowników.
  • Przekazaliśmy Państwu przykłady procedur wewnętrznych w zakresie PPP do wdrożenia w swoich firmach.
  • Służymy wsparciem technicznym i prawnym w zakresie nowych regulacji.

Podsumowując:
Proszę teraz zaktualizować program SEZAM ( są dostępne nowe funkcje dotyczące raportowania do GIIF ) i druga równie ważna rzecz -osoby które jeszcze nie odesłały dokumentów- najlepiej dzisiaj prosimy odesłać oryginały umów na adres:

TO MUSIMY ZROBIĆ PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY:

  • Posiadać wykupione ubezpieczenie lub gwarancje bankowe. Z projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów do którego dotarliśmy wynika, że biura usług płatniczych muszą posiadać ubezpieczenie w wysokości równowartości 18 tys. euro. W chwili obecnej pracujemy nad uzyskaniem najkorzystniejszej dla Naszych Partnerów oferty takiego ubezpieczenia oraz prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Finansów w kwestii doprecyzowania zakresu ubezpieczenia. O wyniku tych działań będziemy Państwa informować na bieżąco.
  • Uzyskać wpis do rejestru biur usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tej kwestii również prowadzimy rozmowy, aby pomóc Państwu sprawnie i szybko dostosować się do wymogu ustawy.
  • Jakie kroki należy podjąć w dalszej kolejności poinformujemy Państwa w osobnych komunikatach.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30
tel. 17 850 74 24 Help Desk: 17 850 74 23
fax. 17 783 40 55
mail: oferty@accadia.pl – Dział Współpracy z Partnerami
szkolenia@accadia.pl – Dział Szkoleń

Źródło: blog.accadia.pl 

Podziel się