1390006_clipboard

Usługi płatnicze: Nowe regulacje dla ponad 22 tys. firm

Już 24 października br. w życie wchodzi ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. nr 199, poz. 1175). Nowe regulacje prawne obejmą ponad 22 tys. podmiotów gospodarczych zajmujących się m.in. przyjmowaniem wpłat , wypłatami gotówki, przelewami i przekazami pieniężnymi.  Do nowych obowiązków właścicieli firm będzie należało m.in. odbycie szkolenia PPP i wdrożenie procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także posiadanie ubezpieczenia w PLN na kwotę równą co najmniej 18 tys. euro oraz uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

Podziel się