Usługi płatnicze – Akty Prawne

Usługi płatnicze w Polsce1187880 pile of books 4 - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna EdukacjaAkty prawne

  • Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. [zobacz]
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych [zobacz]
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji. [zobacz]
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej [zobacz]
  • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z 16 listopada 2000 r. [ zobacz ]

Więcej informacji na temat ustawy o usługach płatniczych w serwisie www.amola.pl oraz w ramach darmowego szkolenia dostępnego na platformie www.szkolenia.accadia.pl

Dodaj komentarz