UOKiK o punktach kasowych

1269975 coins in hand - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja

Na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta można znaleźć ciekawy raport pt. Raport z badania konkurencji na rynku pośredników opłat gotówkowych. Raport jest wynikiem badań przeprowadzonych przez TNS OBOP w latach 2007 – 2009. W badaniach wykorzystano m.in. dane pochodzące od firm zajmujących się przekazywaniem pieniędzy na konta, banków komercyjnych i spółdzielczych oraz Poczty Polskiej. Omawiany tutaj raport w zamierzeniu autorów miał stanowić kompendium wiedzy do rynku i zasadach jego funkcjonowania. Stąd też znajdziemy w nim m.in. informację o:

 • historii rynku  (zdaniem UOKiK jest to młoda branża rozwijająca się na dobre od 2002 roku)
 • zasadach działania i tworzenia placówek przyjmujących opłaty
 • rodzaje i cechy szczególne placówek (np. operatorskie i licencyjne)
 • zakresie świadczonych usług
 • ryzykach związanych z wpłatami w punktach kasowych (brak odpowiednich regulacji prawnych)
 • procesie realizacji przelewów
 • postępowaniu reklamacyjnym
 • kosztach przelewów
 • konkurencyjności punktów kasowych w stosunku do banków komercyjnych. Zaporowe ceny za przelew dokonany w placówce banku. Banki komercyjne wyznają bowiem kult elektronicznego pieniądza. Co ciekawe banki komercyjne posiadają także własne sieci placówek z tanimi opłatami. Według banków stworzenie takiej sieci jest tańsze i bardziej opłacalne niż przyjmowanie opłat bezpośrednio w placówce banku.
 • udział poszczególnych firm w rynku

Co prawda część zawartych w raporcie danych jest już nieaktualna (np. część sieci nie istnieje), ale stanowi ciekawe źródło prezentujące historię rozwoju branży.

Z raportu UOKiK wyczytać można jeszcze, że:

 • z takich opłat korzysta 21% Polaków
 • 8% płaci za rachunki w trakcie zakupów w hipermarkecie
 • liderem w branży nadal pozostaje Poczta Polska
 • głównymi czynnikami zachęcającymi do takich opłat są niższe cenny niż w bankach i na Poczcie oraz oszczędność czasu

I na koniec UOKiK radzi:

UOKiK przypomina zasady, na jakich działają punkty kasowe i radzi jak bezpiecznie dokonywać płatności w takich placówkach:

 • pamiętajmy, że wpłata pieniędzy pośrednikowi nie oznacza automatycznego przekazania pieniędzy na rachunek odbiorcy – np. zakładu energetycznego czy banku. Rachunek uznawany jest za opłacony dopiero wówczas, gdy przelew trafi na konto wierzyciela;
 • powierzając agencji finansowej przekazanie pieniędzy wystawcy rachunku, konsumenci robią to na własną odpowiedzialność. Za brak wpłaty w terminie odpowiada tylko i wyłącznie klient i może zostać obciążony odsetkami naliczonymi za zwłokę w regulowaniu zobowiązań;
 • przed skorzystaniem z pośrednictwa punktów kasowych należy zapoznać się z regulaminem świadczenia przez nie usług – przede wszystkim ustalić, po jakim czasie nasze pieniądze trafią na właściwe rachunki oraz jaka jest procedura reklamacyjna, w przypadku opóźnionych wpłat na docelowe konto;
 • jeżeli zwłoka wynika z winy przedsiębiorcy możemy domagać się zwrotu zapłaconej kwoty i dodatkowych opłat, jakie ponieśliśmy w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Jeśli natomiast pośrednik dopuści się oszustwa, powinniśmy zawiadomić o tym fakcie organy ścigania.

Pełny raport do pobrania [Tutaj]

Dodaj komentarz