UOKiK karze opornych przedsiębiorców

673264 hammer to fall - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna EdukacjaZ karą wysokości nawet 50 milionów euro mogą liczyć się przedsiębiorcy, którzy świadomie odmawiają współpracy, okłamują lub nie odpowiadają w terminie na pisma przesłane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Przypomnijmy, że UOKiK w ramach przysługujących mu uprawnień, ma prawo żądać od przedsiębiorcy przekazania szczegółowych informacji, danych oraz dokumentów, które pomogą  urzędowi w skutecznym prowadzeniu postępowania. Warto dodać, że obowiązkowi współpracy podlegają także firmy nie będące wprawdzie bezpośrednim obiektem kontroli Urzędu, ale mogącą posiadać istotne informacje, które mogą pomóc w prowadzonym postępowaniu. Za każdym razem, gdy UOKiK  domaga się przesłania odpowiednich danych od przedsiębiorcy podaje zakres potrzebnych informacji, cel w jakim są one zbierane oraz ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi. Dodatkowo przesyła firmie informacje na temat grożących sankcji w przypadku braku chęci współpracy.

Aby uniknąć problemów i kar finansowych,  trzeba pamiętać o trzech ważnych rzeczach:

  1. Należy zawsze odpowiadać na pisma i zapytania UOKiK
  2. Przekazywane informacje muszą być prawdziwe i zgodne z zapytaniem Urzędu.
  3. Odpowiedź musi zostać udzielona w wyznaczonym terminie

Od początku 2010 roku Urząd wydał osiem decyzji nakładających kary pieniężne w różnej wysokości za nieudzielenie  informacji, o które prosił.

News dla blog.accadia.pl

Dodaj komentarz