Tag Archives: Komisja Nadzoru Finansowego

Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl

admin-ajax

Kalendarium Biur Usług Płatniczych

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych Biura Usług Płatniczych zobowiązane są między innymi do terminowego i okresowego składania do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdań ze swojej działalności oraz wnoszenia zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru. Dodatkowo BUPy powinny przekazywać co pół roku informacje na temat ilości przyjętych przelewów do Narodowego Banku Polskiego. Dane: Tytuł: Kalendarium Biur Usług […]

money---coins-and-banknotes-1429268-m

Czy pomogą BUPom?

BUPy, czyli Biura Usług Płatniczych to firmy zajmujące się przyjmowanie od klientów wpłat za rachunki np. energię, czynsz, telefon itd. i przelewanie ich na rachunek danego wystawcy faktury np. PGE. W zależności  np. od regionu Polski, rodzaju rachunku czy konkurencji w danym mieście, za wykonanie każdego przelewu BUPy pobierają od klienta od kilkudziesięciu groszy do […]

851427_coin

Co KNF wie o BUPach?

Dziś mija właśnie nieprzekraczalny termin na złożenie przez Biura Usług Płatniczych sprawozdania ze swojej działalności do Komisji Nadzoru Finansowego za drugi kwartał 2013 r. Tymczasem na stronach KNF opublikowana została właśnie Informacja o sytuacji biur usług płatniczych (BUP) i krajowych instytucji płatniczych (KIP) w I kwartale 2013 r . Jest to rodzaj podsumowania działalności BUPów w […]

profesjonalne_bup

Profesjonalne Biuro Usług Płatniczych. Nowe szkolenie.

W ramach projektu AMOLA System uruchomione zostało właśnie nowe szkolenie internetowe pt. Profesjonalna obsługa klienta w Biurze Usług Płatniczych. Szkolenie przeznaczone jest w całości dla właścicieli i pracowników Biur Usług Płatniczych oraz agentów Krajowych Instytucji Płatniczych. W trakcie szkolenia  uczestnicy  zapoznani zostaną m.in. z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (Code Dress w BUP, Etapy obsługi klienta, Realizacja zleceń […]

1215187_metal_clock

Komunikat KNF w sprawie Biur Usług Płatniczych

Na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego można zapoznać się z treścią najnowszego komunikatu kierownego do Biur Usług Płatniczych pt. "Komunikat w sprawie sprawozdawczości biur usług płatniczych". KNF przypomina w nim obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia br. sprawozdania z działalności BUP za 4 kwartał 2012 r oraz za rok 2012. Z pełną treściąkomuniaktu można zapoznać […]

840236_money_5

Biura Usług Płatniczych zapłacą za nadzór

O konieczności ponoszenia opłat za nadzór Komisji Nadzoru Finansowej nad Biurami Usług Płatniczych wiemy od dobrych kilku miesięcy. Niewiadomą pozostawały tylko dwie kwestie. Po pierwsze wysokość opłaty (zgodnie z przypuszczeniami jest ona równa maksymalnej stawce przewidzanej w ustawie o usługach płatniczych – 0,025% od kwoty przelewu), a po drugie termin wejścia w życie tego obowiązku. […]

1389640_loud_speaker

Sprawozdanie do KNF i NBP

Za nami pierwsza połowa 2012 r. Dla Biur Usług Płatniczych oznacza to, że do końca lipca br. należy przesłać do Narodowego Banku Polskiego sprawozdanie na temat ilości oraz wysokości zrealizowanych wpłat. Obowiązek taki przewidziany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące […]

1389640_loud_speaker

Nowy komunikat KNF w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurach usług płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikowała kolejny komunikat. Tym razem w całości poświęcona został on obowiązkom biur usług płatniczych i instytucji płatniczych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej amola.pl w zakładce Akty prawne. Jednocześnie przypominam, że  Parterzy Projektu AMOLA  mogą pobrać ze strony Projektu gotową instrukcję wewnętrzną […]

1389640_loud_speaker

Polska podpisała umowę o wymianie informacji podatkowych z Księstwem Andory.

15 czerwca br. w Andora la Vella doszło do podpisania Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2013 r. Polska uzyska dostęp do informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim […]

1389640_loud_speaker

UKNF: Ponad 1200 firm złożyło wniosek o wpis do rejestru biur usług płatniczych.

Na stronach Komisji Nadzoru Finansowego pojwiły się dwa nowe komunikaty dotyczące zasad funkcjonowania biur usług płatniczych. Z przedstawionych komunikatów wynika, m.in. że do tej pory wniosek o wpis do rejestru Biur Usług Płatniczych złożyło ponad 1200 firm, a 38 podmioty starają się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie krajowej instytucji płatniczej. UKNF wskazuje również […]

1390006_clipboard

Stanowisko UKNF w sprawie ubezpieczeń biur usług płatniczych.

W dniu dzisiejszym w naszym serwisie zamieściliśmy statnowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zabezpieczeń dla biur usług płatniczych skierowane do Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń. W prezentowanym piśmie UKNF zwraca uwagę, że pomimo już ponad czteromiesięcznego obowiązywania regulacji, na rynku pojawiła się niewielka oferta ze strony banków krajowych i zakładów ubezpieczeń wspomnianych […]

edukacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Doradców Finansowych.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

1390006_clipboard

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy ubezpieczenia

22 listopada 2011 r. Minister Finansów ogłosił treść rozporządzenia w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji (Dz.U. nr 261 z 22 listopada 2011 r. poz. 1558 ).  Treść sprawozdania poniżej: Po aktualne informacje na temat ustawy […]

1390006_clipboard

Usługi płatnicze- najczęściej zadawane pytania

Komisja Nadzoru Finansowego na swoich stronach internetowych opublikowała listę najczęściej zadawanych pytań w sprawie ustawy o usługach płatniczych: 1. Na jaką kwotę powinna opiewać gwarancja ubezpieczeniowa dla biura usług płatniczych? Zgodnie z projektem rozporządzenia MF, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wynosi 1,2% rocznego obrotu biura usług płatniczych, nie mniej jednak niż równowartość w […]

1390006_clipboard

Usługi płatnicze: Nowe regulacje dla ponad 22 tys. firm

Już 24 października br. w życie wchodzi ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. nr 199, poz. 1175). Nowe regulacje prawne obejmą ponad 22 tys. podmiotów gospodarczych zajmujących się m.in. przyjmowaniem wpłat , wypłatami gotówki, przelewami i przekazami pieniężnymi.  Do nowych obowiązków właścicieli firm będzie należało m.in. odbycie szkolenia PPP i wdrożenie procedur […]

1237498_untitled

Klientom i bankom dziś nie po drodze?

Jak pisze w dzisiejszym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita", w pierwszym półroczu tego roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęły aż 1723 skargi klientów na działające w Polsce banki. Zdaniem dziennikarzy, jeśli liczba ta utrzyma się do końca roku to pobity zostanie niechlubny wynik z 2009 roku. problemy ze spłatą kredytów hipotecznych ubezpieczenia pomostowe kredytów (opłaca się […]