<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Mniej fałszywych Euro na rynku.

Jak poinformował Europejski Bank Centralny (EBC) w pierwszym półroczu tego roku z rynku wycofano o 13 proc. mniej fałszywych banknotów Euro niż w drugim półroczu 2009 roku. Wtedy to mieliśmy do czynienia z 8 procentowym przyrostem liczby fałszywych Euro. Oznacza to, że w obiegu podrabianych banknotów jest coraz mniej i jak zapewniają bankowcy liczba podrabianych […]