1390006_clipboard

Jak zrobić CV w formie infografiki?

Na ciekawe stanowisko pracy średnio aplikuje od kilkudziesięciu do nawert kilkustet kandydatów. Zaużmy na chwilę,  że rekruter czyta wszystkie otrzymane CV. Oczywiście ma na to ograniczony czas oraz ograniczenia wynikające ze zwykłej, ludzkiej zdolności do przyswajania materiału. To z kolei powoduje, że na każde CV może poświęćić zaledwie kilka sekund. Na aplikacje rzecz jasna patrzy […]