Tag Archives: Biuro Usług Płatniczych

Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl

admin-ajax

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 roku

Narodowy Bank Polski na swoich stronach opublikował cykliczny raport poświęcony funkcjonowaniu systemu płatniczego w Polsce. Tym razem 127 stronicowy raport NBP (dostępny tutaj)  poświęcony jest w całości danym za I półrocza 2015 r. A oto najważniejsze dane statystyczne odzwierciedlające rozwój polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. i jego poziom na koniec czerwca 2015 […]

admin-ajax

Kalendarium Biur Usług Płatniczych

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych Biura Usług Płatniczych zobowiązane są między innymi do terminowego i okresowego składania do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdań ze swojej działalności oraz wnoszenia zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru. Dodatkowo BUPy powinny przekazywać co pół roku informacje na temat ilości przyjętych przelewów do Narodowego Banku Polskiego. Dane: Tytuł: Kalendarium Biur Usług […]

money---coins-and-banknotes-1429268-m

Czy pomogą BUPom?

BUPy, czyli Biura Usług Płatniczych to firmy zajmujące się przyjmowanie od klientów wpłat za rachunki np. energię, czynsz, telefon itd. i przelewanie ich na rachunek danego wystawcy faktury np. PGE. W zależności  np. od regionu Polski, rodzaju rachunku czy konkurencji w danym mieście, za wykonanie każdego przelewu BUPy pobierają od klienta od kilkudziesięciu groszy do […]

monety1

KNF ukarało 16 Biur Usług Płatniczych

Komisja Nadzoru Finansowego, która zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych sprawuję nadzór na Biurami Usług Płatniczych, na przełomie kwietnia i maja br. podjęła decyzję o ukaraniu 16 BUPów (15 osób prowadzących działalność gospodarczą i 1 spółka z o.o.) karami pieniężnymi w wysokości 900 zł. Wszystkie Biura Usług Płatniczych ukarane zostały za naruszenie obowiązków określonych w ustawie […]

851427_coin

Co KNF wie o BUPach?

Dziś mija właśnie nieprzekraczalny termin na złożenie przez Biura Usług Płatniczych sprawozdania ze swojej działalności do Komisji Nadzoru Finansowego za drugi kwartał 2013 r. Tymczasem na stronach KNF opublikowana została właśnie Informacja o sytuacji biur usług płatniczych (BUP) i krajowych instytucji płatniczych (KIP) w I kwartale 2013 r . Jest to rodzaj podsumowania działalności BUPów w […]

profesjonalne_bup

Profesjonalne Biuro Usług Płatniczych. Nowe szkolenie.

W ramach projektu AMOLA System uruchomione zostało właśnie nowe szkolenie internetowe pt. Profesjonalna obsługa klienta w Biurze Usług Płatniczych. Szkolenie przeznaczone jest w całości dla właścicieli i pracowników Biur Usług Płatniczych oraz agentów Krajowych Instytucji Płatniczych. W trakcie szkolenia  uczestnicy  zapoznani zostaną m.in. z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (Code Dress w BUP, Etapy obsługi klienta, Realizacja zleceń […]

1215187_metal_clock

Komunikat KNF w sprawie Biur Usług Płatniczych

Na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego można zapoznać się z treścią najnowszego komunikatu kierownego do Biur Usług Płatniczych pt. "Komunikat w sprawie sprawozdawczości biur usług płatniczych". KNF przypomina w nim obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia br. sprawozdania z działalności BUP za 4 kwartał 2012 r oraz za rok 2012. Z pełną treściąkomuniaktu można zapoznać […]

1392339_business_bar_chart

Stopień dostosowania się do wymogów ustawy o usługach płatniczych.

Kolejne mini szkolenie przygotwane przeze mnie na potrzeby Projektu AMOLA System. Tym razm poświęcone jest ono obowiązkom stawianym Biurom Usług Płatniczych przez ustawę o usługach płatniczych. Nie widzisz prezentacji? Pobierz dodatek flash

1215187_metal_clock

Optymalizacja czasu pracy w Biurze Usług Płatniczych

Czas to pieniądz. Zwłaszcza jeśli chodzi o biznes i nasze pieniądze, dlatego tak ważne jest  nauczenie się optymalizacji czasu pracy i wykorzystania go we właściwy sposób. Zapraszam do obejrzenia mini szkolenia produktowego przygotowanego na potrzeby Projektu AMOLA System. (więcej…)

1389640_loud_speaker

Sprawozdanie do KNF i NBP

Za nami pierwsza połowa 2012 r. Dla Biur Usług Płatniczych oznacza to, że do końca lipca br. należy przesłać do Narodowego Banku Polskiego sprawozdanie na temat ilości oraz wysokości zrealizowanych wpłat. Obowiązek taki przewidziany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące […]

1389640_loud_speaker

Nowy komunikat KNF w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurach usług płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikowała kolejny komunikat. Tym razem w całości poświęcona został on obowiązkom biur usług płatniczych i instytucji płatniczych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej amola.pl w zakładce Akty prawne. Jednocześnie przypominam, że  Parterzy Projektu AMOLA  mogą pobrać ze strony Projektu gotową instrukcję wewnętrzną […]

1389640_loud_speaker

UKNF: Ponad 1200 firm złożyło wniosek o wpis do rejestru biur usług płatniczych.

Na stronach Komisji Nadzoru Finansowego pojwiły się dwa nowe komunikaty dotyczące zasad funkcjonowania biur usług płatniczych. Z przedstawionych komunikatów wynika, m.in. że do tej pory wniosek o wpis do rejestru Biur Usług Płatniczych złożyło ponad 1200 firm, a 38 podmioty starają się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie krajowej instytucji płatniczej. UKNF wskazuje również […]

1389640_loud_speaker

Nowe rozporządzenia ministra finansów dla biur usług płatniczych.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2012 r. opublikowane zostały nowe rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji oraz  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur […]

1390006_clipboard

Stanowisko UKNF w sprawie ubezpieczeń biur usług płatniczych.

W dniu dzisiejszym w naszym serwisie zamieściliśmy statnowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zabezpieczeń dla biur usług płatniczych skierowane do Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń. W prezentowanym piśmie UKNF zwraca uwagę, że pomimo już ponad czteromiesięcznego obowiązywania regulacji, na rynku pojawiła się niewielka oferta ze strony banków krajowych i zakładów ubezpieczeń wspomnianych […]

1390006_clipboard

Termin dokonania wpisu do rejestru biur usług płatniczych

W dniu dzisiejszym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na swoich stronach internetowych opublikował komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosków przez potencjalne biura usług płatniczych i instytucje płatnicze. UKNF przypomina, że termin złożenia wniosku o dokonanie wpisu upływa 24 kwietnia 2012 r. Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się na naszej stronie – Komunikat KNF Więcej […]

rejestracja

Ustawa o usługach płatniczych – darmowe szkolenie

Darmowe szkolenie dla właścicieli i pracowników biur usług płatniczych. Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie ustawy o usługach płatniczych oraz skutecznymi metodami dostosowania się do nowych regulacji prawnych. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający udział w kursie. Program szkolenia: 1. Ustawa o usługach płatniczych – główne założenia. 2. Działalność Biur Usług Płatniczych. […]

966932_it-knowledge

Ustawa o usługach płatniczych – darmowe szkolenie

Jak informowaliśmy już wcześniej na łamach naszych serwisów internetowych,  na platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl uruchomiliśmy bezpłatne szkolenie pt. “Ustawa o usługach płatniczych. Praktyczny poradnik“. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu AMOLA System, w trakcie którego udostępniamy program kasowy Sezam 2.0 Professional,  system automatycznej analizy AML i specjalistyczne szkolenia, przeznaczony jest dla właścicieli i pracowników biur usług płatniczych. W trakcie internetowego […]

1389640_loud_speaker

Komunikat: Ubezpieczenia dla Biur Usług Płatniczych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym, po rozmowach z KNF, do wszystkich partnerów AMOLA SYSTEM drogą mailową wysłaliśmy ważne informacje dotyczące sposobu przesunięcia terminu wykupienia ubezpieczenia OC na 24 kwietnia 2012. Jesteśmy wdzięczni, iż Instytucje Nadzoru przychyliły się do naszej pisemnej prośby i wskazały sposób rozwiązania tego problemu, Jednocześnie wyrażamy przekonanie, iż do tego czasu […]

684720_smoke_alarm

ALERT: Ubezpieczenie dla biur usług płatniczych.

W dniu dzisiejszym, Partnerzy współpracujący z nami w ramach projektu AMOLA System, otrzymali drogą mailową kolejny alert dotyczący ustawy o usługach płatniczych. Tym razem w całości poświęcony jest on wymogowi posiadania przez biura usług płatniczych gwarancji bankowych lub polisy ubezpieczenia. Wszystkich Partnerów prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Osoby i firmy zainteresowane dostępem do aktualnych informacji […]

1390006_clipboard

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy ubezpieczenia

22 listopada 2011 r. Minister Finansów ogłosił treść rozporządzenia w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji (Dz.U. nr 261 z 22 listopada 2011 r. poz. 1558 ).  Treść sprawozdania poniżej: Po aktualne informacje na temat ustawy […]

?
?
Szkolenia i Publikacje elektroniczne