Bankomat

Czy potrafisz korzystać z bankomatu?

Zgodnie z wyliczeniami firmy Deloitte poziom ubankowienia w Polsce oscyluje obecnie w granicach 67 proc., a to z kolei oznacza, że 33 proc. społeczeństwa nie korzysta wcale z “dobrodziejstwa” systemów bankowych. Zdaniem analityków w nadchodzącej dekadzie poziom ten będzie systematycznie wrastał i osiągnie poziom 82 proc. To tyle jeśli chodzi o analityków. Ja z kolei jestem mniejszym […]