1046825_nightvision

STOP nękaniu, czyli nowe zmiany w Kodeksie Karnym

Masz dość niechcianych smsów, telefonów, emaili czy prezentów? Jest na to skuteczna rada. Od początku tego tygodnia obowiązuje znowelizowany kodeks karny, w którym pojawia się nowy rodzaj przestępstwa – tzw. stalking. Co to takiego? Stalking to inaczej ciągłe i zamierzone nękanie za pomocą SMS-ów, telefonów czy e-maili. Zaliczyć można do niego również nieustanne przebywanie w pobliżu ofiary, śledzenie jej, niepożądane przesyłanie kwiatów, prezentów oraz wszelkie inne uporczywe próby nawiązania kontaktu.

Sprawcy stalkingu będą ścigani na wniosek pokrzywdzonego lub z urzędu. W pierwszym przypadku zgłoszenie popełnienia przestępstwa na policję może złożyć osoba, która poczuje się zagrożona lub uzna, że naruszono jej prywatność np. poprzez podszywanie się pod nią na portalach społecznościowych. Stalkerowi grozi w takim wypadku do 3 lat pozbawienia wolności.

Jeśli w wyniku działania natręta jego ofiara podejmie próbę samobójczą, to wówczas przestępcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a sam sprawca ścigany będzie z urzędu..

Kwestie stalkingu określa art. 190a KK
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Możliwość ścigania przez organy sprawiedliwości nowego rodzaju przestępstw została wprowadzona przez Rząd, po badaniach przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w których oceniono skalę tego zjawiska w naszym kraju. Badania wskazały, że aż 10 tys. Polaków padło ofiarą stalkingu.

Źródło: blog.accadia.pl

Podziel się