Stereotypy narodowe – Infografika

Stereotyp (z gr. stereos – „przestrzenny”, typos – „wzorzec”, „odcisk”) – konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony), emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne fałszywe przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych. Zobacz przykłądy stereotypów narodowych.

stereotypy2 - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja

Dodaj komentarz