Sprawozdanie do KNF i NBP

1389640 loud speaker - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja

Za nami pierwsza połowa 2012 r. Dla Biur Usług Płatniczych oznacza to, że do końca lipca br. należy przesłać do Narodowego Banku Polskiego sprawozdanie na temat ilości oraz wysokości zrealizowanych wpłat. Obowiązek taki przewidziany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych.

Dodatkowo w tym roku poraz pierwszy Biura Usług Płatniczych zostały zobligowane do przesłania kwartalnego sprawozdania na temat ilości zrealizowanych przelewów oraz ich wysokości. Obowiązek taki wynika z kolei z art. 128 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku.

Zapraszam do zapoznania się z dwoma instrukcjami, które przygotowałem w dla Partnerów działających w ramach Projektu AMOLA. Zainteresowanych odsyłam także do lektury ALERTU nr 19, który w pełni udostępniony został na stronie: http://www.amola.pl/alert-19-okresowe-raporty-do-nbp-i-knf/


Sprawozdanie do Komisji Nadzoru Finansowego

Sprawozdanie do Narodowego Banku Polskiego

Dodaj komentarz