979536_seats

Spisz się Samodzielnie – Narodowy Spis powszechny 2011

No i ruszyła maszyna spisowa. Na najpierw powoli, nieco ociężale… tylko  w internecie, gdzie spisać możemy się sami. Wystarczy wejść na stronę Głównego Urzędu Statystycznego – http://form.spis.gov.pl/. Następnie wypełniamy krótki formularz rejestracyjny zawierający:

  • Numer PESEL
  • Imię
  • Nazwisko
  • NIP lub miejsce urodzenia
  • Nazwisko panieńskie matki.
  • Telefon kontaktowy
  • Adres email
  • Województwo

Po potwierdzeniu naszych danych przez 14 dni możemy korzystać z systemu i dokonać samospisu, ale nie później niż do 16 czerwca 2011 r.

Spis przeprowadza się jako badanie pełne i reprezentacyjne. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania zostały wylosowane do tego badania, pozostałe osoby objęte są badaniem pełnym. Informacja o rodzaju badania jest wyświetlana w aplikacji po zalogowaniu i wprowadzeniu adresu zamieszkania.

Samospisu mogą dokonać osoby, które ukończyły 16 rok życia, dane dotyczące osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Podziel się