Racjonalność w przestrzeni publicznej

W sprzedaży ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Bobka i Stanisława Gałkowskiego pt. „Racjonalność w przestrzeni publicznej”. Książka jest zbiorem refleksji filozoficznych i socjologicznych nad różnymi wymiarami naszego życia politycznego i wspólnotowego. Zaprezentowano w niej często odmienne poglądy i spojrzenia, które mają stać się punktem wyjścia do dalszej dyskusji.

racjonalnosc - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna EdukacjaSpis treści: 

  • Przemysław Paczkowski – Początki antycznej filozofii politycznej,
  • Dorota Semków-Chajko – Idea praw człowieka oraz ich ochrony w myśli społeczno-politycznej Johna Locke`a oraz Karola Monteskiusza i Jana Jakuba Rousseau,
  • Aleksander Bobko – U źródeł politycznej racjonalności, czyli aporia Kantowskiego projektu wiecznego pokoju,
  • Małgorzata Borkowska-Nowak – Warunki racjonalności decyzji zbiorowych. Filozofia szkoły social choice,
  • Magdalena Żardecka-Nowak –  Geneza i charakter rozumu publicznego w ujęciu Johna Rawlsa,
  •  Witold M. Nowak – Charles Taylor o dziedzictwie Oświecenia,
  • Ks. Zdzisław Kieliszek – Demokracja i rządy prawa jako fundamenty sprawiedliwego porządku społecznego w ujęciu Otfrieda Höffego,
  • Alicja Karłowska – Zagadnienie relacji międzyosobowych w państwie. Stanowisko Jacquesa Maritaina,
  • Jakub Frankiewicz – Utopijna wizja świata. Pomiędzy mrzonką a racjonalnością,
  • Stanisław Gałkowski –  Edukacja polityczna. Rozum i nowi obywatele.

Książkę nabyć można m.in. na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego [ Kup ].

 

Dodaj komentarz