Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Księgowych i Biur Rachunkowych

Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria: Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 249 zł brutto/os.

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

 1. Dodać szkolenie do ?koszyka? i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16? godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP ? zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 2. Terroryzm i metody jego finansowania;
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
  • Raje podatkowe;
  • Karuzele podatkowe;
  • Listy sankcyjne;
 5. Nietypowe działania Klientów;
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
 7. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych;
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
 11. Krajowa ocena ryzyka;
 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
 17. Kontrola instytucji obowiązanych;
 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
 19. Biblioteka AML;
 20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,
 • księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,
 • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
 • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

 • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
 • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Zamów teraz

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia

Dodaj komentarz