profesjonalne_bup

Profesjonalne Biuro Usług Płatniczych. Nowe szkolenie.

profesjonalne_bupW ramach projektu AMOLA System uruchomione zostało właśnie nowe szkolenie internetowe pt. Profesjonalna obsługa klienta w Biurze Usług Płatniczych. Szkolenie przeznaczone jest w całości dla właścicieli i pracowników Biur Usług Płatniczych oraz agentów Krajowych Instytucji Płatniczych. W trakcie szkolenia  uczestnicy  zapoznani zostaną m.in. z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (Code Dress w BUP, Etapy obsługi klienta, Realizacja zleceń płatniczych, Etyka na rynku usług finansowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz metodami rozstrzygania reklamacji klientów Biura Usług Płatniczych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym, który upoważnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zaliczenie szkolenia.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: www.szkoleniaobowiazkowe.pl

Podziel się