money-laundering-infographic

Pranie pieniędzy w praktyce

Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl
Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi:

PRANIE PIENIĘDZY to zamierzone postępowanie polegające na:

a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c – również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska;

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

A o tym jak wygląda cały proceder prania pieniędzy można dowiedzieć z poniższej anglojęzycznej infografiki, która w bardzo obrazowy sposób wyjaśnia najczęściej stosowane mechanizmy. Więcej na ten temat możecie znaleźć także w dziale: PRANIE PIENIĘDZY  oraz subskrybując naszego newslettera. Zapisać można się do niego wpisując imię i nazwisko w formularz znajdujący się pod infografiką.

money-laundering-infographic

Podziel się