Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego

452290 dollar origami 4 - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja

Pod koniec kwietnia na stronach Narodowego Banku Polskiego zamieszczono niezwykle interesujący raport z badań pt. „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego”. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie Polaków pod koniec 2009. roku  Samo badanie i raport przygotowała prof. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego NBP. 169 stronicowy raport przedstawia opinie Polaków i ich zachowania finansowe w obszarze płatności bezgotówkowych, postawy wobec banków i pieniędzy oraz analizę tych zachowań w zależności od różnych czynników psychologicznych i cech demograficznych.

W raporcie zaprezentowano również konstrukcję oraz bazową wartość wskaźnika mierzącego intensywność korzystania z obrotu bezgotówkowego poprzez pomiar natężenia prowadzenia operacji w różnych obszarach związanych z obrotem bezgotówkowym (Wskaźnik Korzystania z Obrotu Bezgotówkowego – IKOB) oraz wskaźnika mierzącego subiektywne nastawienie Polaków do obrotu bezgotówkowego (Wskaźnik Zaufania do Obrotu Bezgotówkowego – IZOB). Potrzeba wyliczenia wskaźników IKOB i IZOB wynikała z Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2009 – 2013, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Koalicją ds. Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, działającą przy Związku Banków Polskich.

Z opisywanego tutaj raportu wyczytać możemy kilka interesujących informacji m.in., że:

  • 78% respondentów posiada co najmniej jedno konto w banku, czyli aż 22% badanych nie ma ani jednego konta bankowego
  • 70% respondentów posiada w ramach konta dostęp do bankowości elektronicznej, ale tylko 46% z nich z usługi takiej korzysta.
  • 67% respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że „posiadanie konta w banku jest człowiekowi do niczego potrzebne”
  • 61 % badanych twierdzi, że opłaty za prowadzenie konta bankowego są za wysokie
  • 80% respondentów posiadających konto w banku  ma i korzysta z co najmniej jednej karty bankomatowej
  • 98% posiadaczy kart bankomatowych wykorzystuje ją do wybrania gotówki z bankomatu, a
  • 86% dzięki niej dokonuje płatności za towary i usługi.

Przy pomocy karty najczęściej płacimy w dużych sklepach (95%), przy zakupie dóbr trwałych (79%), przy zakupie ubrań (72%) oraz na stacjach benzynowych. Warto dodać, że na użycie karty decydujemy się najczęściej przy zakupach powyżej 51 zł. Dla transakcji mniejszych najpopularniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.

Na pytanie, najczęściej wybieraną formę płatności za usługi i towary 64% badanych odpowiedziało, że częściej posługuje się gotówką, a tylko 36% że częściej korzysta z pomocy karty. Warto wspomnieć, że 50% badanych postrzega gotówkę jako jedyne prawdziwe pieniądze. Z kolei jednak 55% badanych twierdzi, że płacenie kartą jest wygodniejsze niż płacenie gotówką. Co ważne aż 55% respondentów twierdzi, że wypłacanie pieniędzy w bankomacie jest niebezpieczne. Przeciwnego zdania jest 33% badanych.

Prawie tyle samo osób uważa, że posiadanie karty płatniczej powoduje utratę kontroli nad finansami osobistymi (50%), co osób przeciwnych temu stwierdzeniu (46%).

W serii pytań dotyczących zaufania do banków 70% badanych twierdzi, że banki są w odpowiedni  sposób nadzorowane i działają uczciwie. Zaufanie do banków działających w Polsce ma 67% osób, a tyle samo osób sądzi że pieniądze umieszczone w banku są najbezpieczniejsze.

Pełną treść raportu można znaleźć pod adresem: Kliknij tutaj

News dla: blog.accadia.pl

________________

[php snippet=3]

________________

Dodaj komentarz