Polska podpisała umowę o wymianie informacji podatkowych z Księstwem Andory.

1389640 loud speaker - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja15 czerwca br. w Andora la Vella doszło do podpisania Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2013 r. Polska uzyska dostęp do informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Warto dodać, że Księstwo Andory jest krajem zaliczanym do tzw. „rajów podatkowych”. Wcześniej Polska zawarła już dwustronne poruzmienia z innymi „rajami podatkowymi”: Wyspą Man, Jersey, Guernsey i San Marino o czym informowałtem już naswojej stronie

Z pełną treścią umowy można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Dodaj komentarz