Pisanie prac licencjackich nie jest trudne…

Dwa najpopularniejsze sposoby na uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera to egzamin dyplomowy i praca licencjacka. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z różną ilością pytań, które student ma do opracowania (a których to pytań zazwyczaj jest więcej niż 30), co nie wymaga zbyt wytężonego wysiłku ukierunkowanego na innowacyjność i twórczość. Zupełnie odmiennie przebiega proces pisania pracy licencjackiej, potocznie zwanej licencjatem. Licencjat jest indywidualnym dziełem każdego studenta, niestety na poziomie studiów I stopnia zawsze odtwórczym. Oznacza to, że indywidualne przemyślenia studenta znajdują zazwyczaj swoje miejsce we wstępie i zakończeniu, przy czym we wstępie w znacznie mniejszym stopniu, ponieważ w większości przypadków ma on charakter wprowadzająco-metodologiczny. Analityczne podejście do procesu innowacyjnej twórczości licencjackiej wielu przyszłym absolwentom sprawia ogromne trudności. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie studenta w proces pisania pracy licencjackiej.

Problem badawczy podstawą konstrukcji pracy

Często spotykamy się z twierdzeniem, że podstawą konstrukcji każdej pracy jest znalezienie problemu badawczego, określenie hipotez. Nic bardziej mylnego. Tak problemy jak i hipotezy znajdują się same, jeśli tylko wiemy, o czym chcemy pisać. Każdy temat ma przynajmniej dwa wymiary – jeden typowo analityczny, w którym opierając się o dostępne materiały prowadzimy proces analizy i badania dokumentów. Drugi wymiar to badania własne. Podstawą staje się ustalenie w jaki sposób chcemy podejść do tematu pracy – czy potraktować go jako problem (bardzo częste w naukach społecznych) czy też jako pewien element konstrukcyjny określonej dziedziny naukowej. Np. jeśli tematem pracy jest sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie a zakres przedmiotowy pracy dotyczy określonej firmy X przedmiot pracy może być rozumiany w dwójnasób. Po pierwsze zacznijmy od tego czym jest owo sprawozdanie i do czego służy. Wprowadzenie teoretyczne w każdej pracy odgrywa niezwykle istotną rolę. I jest to pierwszy sposób rozumienia problemu, wskazujący na teoretyczne rozpoczęcie pracy (rozdział I). Z drugiej strony natomiast jeśli sprawozdanie finansowe jest rzeczywiście źródłem informacji można przeanalizować dwie firmy (co zmieści się w rozdziale I i II) i opisać jakie informacje można uzyskać na podstawie analizy sprawozdania.

Co powinny zawierać poszczególne rozdziały?

Często spotyka się twierdzenie, że najpopularniejsza konstrukcja licencjatu wygląda następująco:

?      rozdział I – wprowadzenie teoretyczne

?    rozdział II – wprowadzenie metodologiczne z określeniem problemów i hipotez oraz charakterystyką terenu badań

?      rozdział III – analiza wyników badań

Nie zawsze jest to schemat stosowany, bowiem wszystko uzależnione jest od kierunku studiów. Tego typu schemat spotyka się zazwyczaj w naukach społecznych, np. podczas badania wypalenia zawodowego na przykładzie wybranej grupy (np. Wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela). Wówczas teoretyczne wprowadzenie musi objąć problemy związane z zagadnieniem wypalenia zawodowego, jednakże w ukierunkowaniu na zawód nauczyciela. W rozdziale II przedstawia się metodologię, natomiast rozdział III jest opisem problemu na podstawie badań własnych i zweryfikowaniem postawionych w rozdziale II hipotez. Procedura ta inaczej będzie wyglądała w przypadku pracy z zarządzania czy rachunkowości. Jeśli bowiem przedmiotem naszych badań jest wspomniane już sprawozdanie finansowe, wówczas w rozdziale pierwszym możemy dokonać opisu teoretycznych podstaw związanych z charakterem i analizą sprawozdania, w rozdziale II natomiast musimy dokonać przedstawienia analizowanego przedsiębiorstwa. Część ostatnią natomiast poświęcić analizie sprawozdań finansowych danego przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki wyodrębnione w rozdziale I. Ostatnim elementem staje się podsumowanie, stworzenie bibliografii, spisu tabel i rysunków.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz