Nowa seria wydawnicza – publikacje.accadia.pl

W ramach nowej serii wydawniczej: "Informatyczne systemy wsparcia sprzedaży" wydawnictwa Accadia Group S.A. ukazały się w ostatnich dniach dwie publikacje elektroniczne: Asco Light. Aplikacja wspierająca budowę trwałych relacji z klientami oraz Informatyczne systemy księgowania transakcji klienta. Krok po kroku.

Informatyczne systemy księgowania transakcji klienta. Krok po kroku. (mojego współautorstwa)

Bogato ilustrowany poradnik krok po kroku podpowiada w jaki sposób skonfigurować program księgujący przelewy i jak przygotować się do obsługi klienta. Pozycja niezwykle przydatna w codziennej pracy punktu kasowego.

Ponadto w ebooku:

  • Wskazówki jak dodać nadawców i odbiorców.
  • Jak przygotować przelew.
  • Jak zrealizować przelew do Urzędu Skarbowego i ZUS.
  • Generowanie pliku do banku.
  • Tworzenie raportów i zestawień.
  • Komunikaty systemowe.
  • Konfiguracja czytnika kodów kreskowych.
  • Aktualizacja danych.
  • Anulowanie wprowadzonych przelewów.
  • i inne 

Asco Light. Aplikacja wspierająca budowę trwałych relacji z klientami.

Dlaczego idea CRM może być skutecznym narzędziem w rozwoju firmy? Analiza działalności wielu przedsiębiorstw, które oferują swoje usługi lub towary klientom indywidualnym wskazuje, że głównym powodem powstawania trudności w zbyciu oferowanych dóbr była mała wiedza o odbiorcach i ich oczekiwaniach. Pierwotnie przedsiębiorstwa skupiały się głównie na możliwie największej sprzedaży swoich produktów, bez podejmowania prób analizy bazy danych klientów. Spadająca sprzedaż wymusiła na organizacjach weryfikację dotychczasowego stanowiska. Zaczęto więc podejmować próby analizy profilu i potrzeb potencjalnych odbiorców. W oparciu o zgromadzone dane zauważono duże zróżnicowanie pod kątem profilu i potrzeb klientów. Zebrane informacje umożliwiły kształtowanie polityki sprzedażowej firmy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem rynku. Takie analityczne podejście do oczekiwań klientów stało się podstawą do wytyczenia nurtu CRM (Customer Relationship Management) oznaczającego sposób zarządzania przedsiębiorstwem, w którym kluczową rolę odgrywa zarządzanie relacją z klientami. […]

Dzięki rozwiązaniom klasy CRM możliwe jest konsolidowanie w jednym miejscu najcenniejszych (z punktu widzenia marketingu i obsługi posprzedażowej) informacji o kliencie, mając na celu jego lepszą obsługę, oraz zaoferowanie cross-selingu (sprzedaży artykułów i usług powiązanych z już zakupionymi przez klienta) i up-sellingu (sprzedaży artykułów wyższej kategorii względem zakupionych). Właściwe zarządzanie wiedzą o preferencjach klienta umożliwia również projektowanie skutecznych kampanii marketingowych, jak również osiąganie większego zwrotu nakładów, będącego wypadkową wyższego współczynnika lokalności klientów. CRM stanowi więc strategię biznesową polegającą na takim dobieraniu i zarządzaniu klientami, aby optymalizować ponoszone nakłady przy okazji promowania oferowanych towarów i usług przy jednoczesnym osiągnięciu najlepszego współczynnika rentowności.

Publikacje można zamówić na stronie accadia.pl

Dodaj komentarz