monety1

KNF ukarało 16 Biur Usług Płatniczych

Komisja Nadzoru Finansowego, która zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych sprawuję nadzór na Biurami Usług Płatniczych, na przełomie kwietnia i maja br. podjęła decyzję o ukaraniu 16 BUPów (15 osób prowadzących działalność gospodarczą i 1 spółka z o.o.) karami pieniężnymi w wysokości 900 zł. Wszystkie Biura Usług Płatniczych ukarane zostały za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych: 

? nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
? niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

KNF zapowiedział także, że w przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, UKNF rozważy możliwość nałożeniem na nie wyższych kar. Warto dodać, że w przypadku nie posiadania przez BUP aktualnej polisy OC kara może wynieść nawet 500 zł za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 100 tys. 

Jak zatem widać KNF przy wymierzaniu kary zastosował dość łagodny przelicznik, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ukaranych BUPów to jednoosobowe działalności gospodarcze utrzymujące się z prowizji pobieranych od klientów, to kara i tak będzie dla nich dotkliwa.

Póki co jest to pierwszy przypadek wymierzenia BUPom kary, ale nie można wykluczyć że nie ostatni. W jednym z ostatnich sprawozdań KNF znajduje się bowiem informacja, że prawie 30% BUPów nie wywiązuje się w terminie z obowiązków wynikających z ustawy.

Podziel się