1126728_home_work_close-up_3 (1)

KNF podsumowało kolejny kwartał działalności Biur Usług Płatniczych

Tym razem Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała sprawozdanie podsumowujące działalność prowadzoną przez Biura Usług Płatniczych oraz Instytucje Płatnicze w III kwartale 2013 r. Z opublikowanych danych możemy dowiedzieć się m.in., że:

  • W III kwartale br. 1274 biura usług płatniczych były zobowiązane do przesłania informacji sprawozdawczej do KNF. Do dnia 26 listopada br. informacje te przesłało 99 6 biur (78%)
  • Liczba i wartość wykonanych przekazów pieniężnych w III kwartale br. to 9,5 mln przekazów o łącznej wartości 1,5 mld zł.
  • 278 biur usług płatniczych (22% BUP wpisanych do rejestru KNF do końca września br.), które nie przesłały informacji o liczbie i wartości wykonanych przekazów pieniężnych za III kwartał 2013 r.;
  • 344 biura usług płatniczych (27% BUP wpisanych do rejestru KNF do końca września br.), które nie przesłały zawartej albo wznowionej umowy gwarancji albo polisy ubezpieczeniowej.
  • W przypadku większości biur (790) przeciętna wartość przekazu mieściła się w przedziale od 100 zł do 200 zł, w 43 BUP ? wyniosła poniżej 100 zł, a w pozostałych 154 BUP -powyżej 200 zł, przy czym w 5 z nich średnia wartość przekazu wyniosła od 1,6 tys. zł do 7,0 tys. zł
  • Pismami z dnia 29 lipca 2013 r. DBK skierował do biur usług płatniczych 42 zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Pełny raport KNF dostępny jest tutaj: Informacja o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych i Biur Usług płatniczych w III kwartale 2013 r.

 

Podziel się