Jak napisać lub gdzie znaleźć wzór statutu partii?

Pytanie: Jak napisać lub gdzie znaleźć wzór statutu partii? „Napisz krótki statut partii, która najpełniej mogłaby reprezentować twoje poglądy”. Nie proszę, żeby ktoś mi to napisał, po prostu wszędzie widzę tylko „program partii” a statut jest wymieniany od myślnika i nic poza tym. Jest jakiś wzór do pisania statutu?

Odpowiedź: Witam. Dobrym przykładem statutu partii politycznej jest ten przygotowany przez PO (bez względu na to czy ktoś ich lubi czy nie). Jasno określa:

  • co dana partia będzie robić
  • kto podejmuje decyzje i w jakim trybie
  • jakie jednostki działają wramach danej partii
  • kto może zostać członkiem partii
  • określa prawa i obowiązki członków partii
  • określa kto i za co może zostać ukarany lub wydalony z partii
  • reguluje sposoby rozwiązywania sporów

Link do statutu: http://www.platforma.org/pl/dokumenty/statut-po/

Pierwsze źrodło: ZadajPytanie.pl

Podziel się

Dodaj komentarz