Jak napisać lub gdzie znaleźć wzór statutu partii?

Pytanie: Jak napisać lub gdzie znaleźć wzór statutu partii? „Napisz krótki statut partii, która najpełniej mogłaby reprezentować twoje poglądy”.1084673 doubt - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja Nie proszę, żeby ktoś mi to napisał, po prostu wszędzie widzę tylko „program partii” a statut jest wymieniany od myślnika i nic poza tym. Jest jakiś wzór do pisania statutu?

Odpowiedź: Witam. Dobrym przykładem statutu partii politycznej jest ten przygotowany przez PO (bez względu na to czy ktoś ich lubi czy nie). Jasno określa:

  • co dana partia będzie robić
  • kto podejmuje decyzje i w jakim trybie
  • jakie jednostki działają wramach danej partii
  • kto może zostać członkiem partii
  • określa prawa i obowiązki członków partii
  • określa kto i za co może zostać ukarany lub wydalony z partii
  • reguluje sposoby rozwiązywania sporów

Link do statutu: http://www.platforma.org/pl/dokumenty/statut-po/

Pierwsze źrodło: ZadajPytanie.pl

Dodaj komentarz