Jak bardzo jesteś bezpieczny? Krajowa mapa zagrożeń

Spokój i bezpieczeństwo to jedne z podstawowych potrzeb człowieka, o których tak naprawdę zaczynamy myśleć dopiero wtedy, kiedy w jakiś sposób zostaną one naruszone.

To zachwianie poczucie bezpieczeństwa może mieć charakter rzeczywisty, ale równie dobrze czysto subiektywny, kiedy to nasza prywatna strefa komfortu zostaje wystawiona na próbę np. widok osób pijących alkohol w jakiejś bramie czy podziemnym przejściu.

I kiedy to zagrożenie mija, z większym lub mniejszym trudem przechodzimy  do porządku dziennego.  Ograniczamy nasze czynności do minimum i zazwyczaj nie podejmujemy żadnych działań np. poinformowania odpowiednich służb, aby nasze ale również innych ludzi poczucie bezpieczeństwa  zwiększyć w przyszłości.

Czy to się zmieni?

Jest na to duża szansa, ale to będzie wymagało czasu i długofalowych akcji edukacyjnych. Na pewno krokiem w dobrą stronę jest utworzonej i administrowanej przez polska Policję: Krajowej Mapy Zagrożeń.

Czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń?

To narzędzia, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń  dostępna jest pod adresem: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Czy według Was takie narzędzie jest w Polsce potrzebne? Zapraszam do komentowania.

Dodaj komentarz