1187880_pile_of_books__4

Internetowa baza publikacji naukowych

Kilka dni temu dzieki reklamowm google trafiłem na stronę ciekawego projektu pt. "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku". Nazawa projektu jak to często bywa długa i skomplikowana, ale warto pomysłowi temu poświęcić więcej uwagi.Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku i  współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Jak podkreślają twórcy tego przedsięwzięcia: "Celem Projektu jest stworzenie polskich Uczelniom i Instytutom naukowym warunków do generowania dochodów z tytułu działalności wydawniczej, co powinno przyczynić się do większej aktywności naukowej oraz szerszej popularyzacji wyników prowadzonych badań w skali kraju i za granicą. Projekt zakłada podpisanie 100 umów z Uczelniami i Instytutami naukowymi w Polsce, w ramach których każde z nich przekaże, za odpowiednią odpłatnością, recenzowane publikacje (z numerem ISBN i ISSN) do umieszczenia w elektronicznej bazie e-Publikacje Nauki Polskiej, w skrócie ePNP. Zgodnie z założeniami Projektu w bazie znajdzie się co najmniej 8 tysięcy recenzowanych publikacji naukowych, autorstwa naukowców z całej Polski."

Sama idea projektu wydaje się orginalna i bardzo ciekawa. W końcu żadko zdarza się pogodzić interesy Autorów i internautów. Ci pierwsi dostają prowizję za każdą pobraną książkę, a Internauci mają możliwość za darmo lub niewielką opłatę zapoznać się z publikacjami naukowymi z bardzo wielu dziedzin. W bazie dostępne są ebooki z zakresu:

 • Nauki ekonomiczne
 • Nauki fizyczne
 • Nauki humanistyczne
 • Nauki matematyczne
 • Medycyna i weterynaria
 • Nauki kultury fizycznej
 • Nauki prawne
 • Nauki rolcznicze i leśne
 • Nauki techniczne
 • Nauki o ziemi
 • Biologia i chemia
 • Turystyka
 • Zagadnienia ogólne

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie: www.ebook-wse.pl

 

Podziel się