Internauto! Chroń swoje hasła.

Kaspersky Lab do współpracy z rosyjską firmą O+K Research przeprowadził kolejne badania poziomu bezbpieczeństwa w Internecie. Ponad 11 tys. secure - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna EdukacjaInternautów z 25 krajów poproszono o opowiedzenie o stosowanych przez siebie hasłach do różnych portali i ułsug internetowych. Z zebranych danych wynika, że:

  • 17% Respondentów jako hasła używa najczęściej swojej daty urodzenia,
  • 10% Swojego drugiego imienia,
  • 9% Imienia obecnego lub poprzedniego zwierzęcia
  • 8% Arcytrudnego hasła: 123456
  • 5% Słowa "hasło" wyrażonego w swoim języku.

Warto dodać, że:

  • 34% Użytkowników żyje w błogim stanie neiwiedzy, że ich proste hasła są łatwe do złamania,
  • 31% Użytkowników stosuje tylko  jedno lub dwa hasła do wszystkich usług internetowych,
  • 23% Respondentów zapisuje swoje hasła w papierowym notesie,
  • 12% Badanych  z kolei zapisuje hasła na kartce.

Jak pokazują powyższe dane wielu Internautów samodzielnie naraża się na poważne konsekwencje i utratę swoich prywatnych danych. A wystarczy jedynie kilka prostych czynności, aby móc bezpiecznie buszować w Internecie.  Warto pamiętać też jakich haseł nigdy nie należy używać w Internecie. I już można cieszyć się swobodnym surfowaniem…

 

Dodaj komentarz