I tylko mnie nie okłamuj!

Firma McCann Worldgroup zrealizowała ostatnio wśród Polaków badanie dotyczące świadomości ekologicznej. Uzyskane przez nich wyniki pozwalają zauważyć kilka ciekawych trendów. Przede wszystkim:

  • 85 proc. badanych chciałoby, żeby firmy edukowały, jak używać ich produktów w sposób ekologicznie odpowiedzialny.
  • 78 proc. osób nie kupi produktu, jeśli odkryje, że nie zawiera on informacji potwierdzających, że jest on bezpieczny dla środowiska.
  • 69 proc. respondentów uważa, że firma nie musi być ekologicznie poprawna, ważne jest jedynie, żeby nie kłamała na ten temat.
  • 48 proc. respondentów odczuwa stan "przytłoczonenia" wywołanego nadmiarem informacji na temat ekologii.
  • 45 proc. przebadanych osób oczekuje od producentów informacji na temat wpływu kupionego przez siebie produktu na środowisko.

Z powyższych danych wynika, że Polacy z roku na rok myślą co raz częściej w sposób "pro ekologiczny" i świadomie podejmują decyzje zakupowe, ale jednocześnie są zmęczeni ciągłym "medialnym i nie tylko" atakiem informacji na temat ekologii. To zmęczenie nadmiarem informacji, wynika zapewne z wałkowanych na wszystkie możliwe sposoby doniesień na temat skutków tzw. "ustawy śmieciowej".

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez respondentów możecie prześledzić na poniższej infografice:

mccannworldgroup-eco-infografika

Banie wykonano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowo-kwotowej próbie reprezentatywnej.

A czy Twoja firma jest ekologiczna?

Zapraszam do udziału w internetowym szkoleniu "Ekologiczne biurow praktyce", w trakcie którego wyjaśniamy jak Twoja firma może stać się bardziej ekologiczna i jeszcze na tym zarobić.

Dodaj komentarz