Gdzie znaleźć edukacyjnych czasopisma online?

Tym razem na tapetę postanowiłem wziąć gazety i magazyny dostępne online lub w postaci PDF, które odnoszą się do szeroko rozumianej edukacji. Przygotowany zbiór 27 czasopism podzielony został na dwie kategorie: płatne i bezpłatne. Jeżeli uważacie, że na poniższej liście powinny znaleźć się również inne tytuły, to dodajcie ich propozycję w komentarzach do wpisu:

CZASOPISMA BEZPŁATNE:

 1. EID Edukacja Internet Dialog  to platforma do wymiany poglądów i informacji o współczesnej edukacji.
 2. E-mentor to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie - zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Ukazuje się 5 razy w roku: w lutym, kwietniu, czerwcu, październiku i grudniu.
 3. TRENDY - Internetowe czasopismo edukacyjne: Kwartalnik poświęcony upowszechnianiu informacji o zmianach w oświacie, promocji nowoczesnych form i metod pracy nauczycieli, promocji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w Polsce i na świecie. Na łamach pisma czytelnicy znajdą także informacje o wydarzeniach edukacyjnych, ciekawych publikacjach, poznają osoby ważne dla środowiska edukacyjnego.
 4. Wiedza i Edukacja - Zasadniczą misją portalu Wiedza i Edukacja jest zbudowanie platformy dla tworzenia i upowszechniania wiedzy przy użyciu różnych współczesnych technologii.Najnowsze trendy w rozwoju technologii informatycznych i internetowych stwarzają olbrzymie możliwości nowego sposobu uprawiania działalności wiedzotwórczej i ich użycia w nauczaniu i uczeniu się, a uprawiającym naukę dają szanse wyjścia poza, siłą rzeczy hermetyczne, środowiska akademickie.
 5. PC World - Nowoczesna szkoła: Czasopismo dotyczący nowoczesnych technologii w edukacji. Zajmujemy się tematem dotacji na wyposażenie pracowni komputerowych, poradami dotyczącymi właściwego doboru urządzeń (tablice...
 6. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej to czasopismo o charakterze naukowym założone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej. Celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań naukowych nad szeroko rozumianą edukacją elektroniczną. Magazyn ma stanowić także forum wymiany dobrych praktyk w zakresie tworzenia i wdrażania metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem komputerów i Internetu. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku i ma charakter elektroniczny.
 7. Wydawnictwo EduPress: Archiwalne wydania wybranych czasopism wydawnictwa np. Chemia w Szkole
 8. Rodzice i przedszkole - wydanie próbne: Gazetka, dzięki której rodzice wiedzą co zrobić, gdy dziecko płacze w przedszkolu, gdy moczy się w nocy, gdy nudzi się w deszczowy dzień. Miesięcznik podpowiada rodzicom, jak można przygotować dzieci do...
 9. Wychowawca - Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich

Zobacz również: Najciekawsze propozycje książek poświęconych wychowaniu i edukacji dzieci
CZYTAJ DALEJ

CZASOPISMA PŁATNE:

 1. Psychologia w szkole
  "Psychologia w Szkole" to jedyny na rynku tytuł psychologiczny przeznaczony dla nauczycieli, pedagogów, studentów i uczniów.
 2. Życie szkoły
  Miesięcznik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Publikuje artykuły z pedagogiki, metodyki nauczania, psychologii. W każdym wydaniu są 3 plakaty dydaktyczne.
 3. Matematyka 
  Czasopismo dla nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach nauczania, w różnych typach szkół. Zamieszcza artykuły z różnych dziedzin matematyki, które pozwalają na podnoszenie umiejętności zawodowych...
 4. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  Czasopismo adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacji szkolnej, trenerów uczniowskich klubów sportowych, szkolnej służby zdrowia, studentów uczelni wychowania fizycznego...
 5. Wiadomości Historyczne
  Czasopismo dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół. Prezentuje najnowsze badania historyków, osiągnięcia historiografii polskiej...
 6. Geografia w szkole
  Czasopismo dla nauczycieli geografii w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, jak również nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych. Zamieszcza m.in. informacje nt. najnowszych osiągnięć w dziedzinie...
 7. Fizyka w szkole
  Czasopismo dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Publikuje artykuły o najnowszych osiągnięciach fizyki i astronomii, scenariusze zajęć i zadania.
 8. Biologia w szkole
  Czasopismo adresowane do nauczycieli biologii i przyrody na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Informuje o najnowszych osiągnięciach współczesnej biologii, zamieszcza scenariusze...

  Zobacz również: Najciekawsze propozycje książek poświęconych filozofii i etyce
  CZYTAJ DALEJ

 9. Chemia w szkole
  Czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół. Informuje o najważniejszych osiągnięciach chemii, zamieszcza propozycje eksperymentów i ćwiczeń, oraz zadania z olimpiad chemicznych.
 10. Polonistyka
  Czasopismo adresowane do nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zamieszcza ciekawe tematy lekcji, nowatorskie interpretacje tekstów literackich, nowatorskie rozwiązania metodyczne....
 11. Wychowanie w przedszkolu
  Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Publikuje artykuły z pedagogiki, metodyki nauczania, psychologii, prawa, jak również scenariusze zabaw, wierszyki i plakaty dydaktyczne....
 12. PC World Pro - Nowoczesna szkoła
  Numer specjalny czasopisma PC World dotyczący nowoczesnych technologii w edukacji. Zajmujemy się tematem dotacji na wyposażenie pracowni komputerowych, poradami dotyczącymi właściwego doboru urządzeń (tablice...
 13. Emocje
  Czasopismo dla nauczycieli - wychowawców, pedagogów oraz psychologów szkolnych, a także rodziców. Tytuł poświęcony najważniejszym problemom wychowawczym dzieci i młodzieży, zagadnieniom psychologicznym,...
 14. ?Espa?ol? Sí, gracias
  ?Espa?ol? Sí, gracias to jedyny na polskim rynku dwumiesięcznik dla uczących się języka hiszpańskiego. Ponadczasowe artykuły (z opracowanym słownictwem) dotyczą rozmaitych wydarzeń...
 15. Français Présent 
  Français Présent to jedyny na polskim rynku dwumiesięcznik dla uczących się języka francuskiego. Ponadczasowe artykuły (z opracowanym słownictwem) dotyczą rozmaitych wydarzeń społeczno-kulturalnych,...
 16. Animator Kultury - dwumiesięcznik dla animatorów i menedżerów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli przedmiotów artystycznych, oraz wszystkich osób zainteresowanych czynnym udziałem w kulturze. Czasopismo...
 17. Polski w Praktyce - Nowy dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych. Zamieszcza artykuły, informacje, recenzje i porady wybitnych specjalistów językoznawców, których celem jest rozbudzanie literackich...
 18. Business English Magazine - dwumiesięcznik skierowany do uczących się języka angielskiego biznesowego: menedżerów, dyrektorów, właścicieli firm, pracowników międzynarodowych przedsiębiorstw, ekonomistów,...
Podziel się