1084673_doubt

Czy są jakieś przeciwwskazania dla pracy dla firmy konkurencyjnej w czasie wolnym od pracy?

Pytanie: Czy są jakieś przeciwwskazania dla pracy dla firmy konkurencyjnej w czasie wolnym od pracy?

Odpowiedź: Po pierwsze takie działanie jest conajmniej nieetyczne. Po drugie większość pracodawców podpisuje z pracownikami umowę o zakazie konkurencji. Po trzecie nawet jeśli nie masz takiej umowy, a twój pracodawca dowie się, o tym może on wystąpić na drogę sądową lub zwolnić cię dyscyplinarnie.

Pierwsze źródło: ZadajPytanie.pl

 

Podziel się