Co KNF wie o BUPach?

Dziś mija właśnie nieprzekraczalny termin na złożenie przez Biura Usług Płatniczych sprawozdania ze swojej działalności do Komisji Nadzoru Finansowego za drugi kwartał 2013 r. Tymczasem na stronach KNF opublikowana została właśnie Informacja o sytuacji biur usług płatniczych (BUP) i krajowych instytucji płatniczych (KIP) w I kwartale 2013 r . Jest to rodzaj podsumowania działalności BUPów w pierwszym kwartale tego roku. Z kilkunastostronicowej informacji dowiemy się m.in. że:

  • W I kwartale 2013 r. instytucje te wykonały 8,9 mln przekazów pieniężnych o łącznej wartości 1,4 mld zł.
  • Średnia wartość przekazu, zrealizowanego przez biuro usług płatniczych, wyniosła 156,5 zł.
  • Na koniec I kwartału 2013 r. 1159 biur usług płatniczych było zobowiązanych do przekazania UKNF informacji o liczbie i wartości zrealizowanych przekazów pieniężnych.
  • Biura usług płatniczych wykonały 8,9 mln transakcji płatniczych o łącznej wartości 1,4 mld zł.

 

Dodaj komentarz