platformaamola

Case Study: Szkolenia.Accadia.pl

Projekt: Szkolenia.Accadia.pl

Rodzaj projektu: Usługa informatyczna: Moodle

Opis: Celem projektu było stworzenie platformy edukacyjnej wykorzystującej Moodle, tworzenie szkoleń internetowych realizowanych w ramach Projektu oraz administrowanie systemem.

Wykonane prace:

  • stworzenie platformy zgodnie z wytycznymi Klienta i pełna jej konfiguracja,
  • administrowanie platformy w tym m.in dodawanie treści szkoleń do platformy, kompleksowa obsługa użytkowników platformy itp.
  • instalacja niezbędnych wtyczek zgodnie z wytycznymi,
  • instalacja dodatków cookies oraz polityki prywatności,
  • stworzenie formularzy kontaktowych i formularzy zamówień,
  • wsparcie techniczne i merytoryczne na każdym etapie projektu.
  • pełna administracja m.in dodawanie treści i szkoleń, dodawania użytkowników, tworzenie raportów aktywności użytkowników itp.
  • aktualizacja skryptów do nowej wersji,
  • konwersja szkoleń do standardu SCORM,

Platforma Moodle wdrożona w ramach projektu AMOLA System

Platforma Moodle wdrożona dla firmy Accadia Group S.A.

 

Podziel się