Biura Usług Płatniczych zapłacą za nadzór

O konieczności ponoszenia opłat za nadzór Komisji Nadzoru Finansowej nad Biurami Usług Płatniczych wiemy od dobrych kilku miesięcy. Niewiadomą pozostawały tylko dwie kwestie. Po pierwsze wysokość opłaty (zgodnie z przypuszczeniami jest ona równa maksymalnej stawce przewidzanej w ustawie o usługach płatniczych – 0,025% od kwoty przelewu), a po drugie termin wejścia w życie tego obowiązku. Jedną i druga kwestię rozstrzyga nowe Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

840236 money 5 - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja

Przyjęte rozporządzenie reguluje kilka kwestii:

  1. Wysokość opłat ponoszonych przez BUP(rozróżnienie na nowe i już działające BUPy).
  2. Sposób obliczania kosztów nadzoru.
  3. Sposób regulowania należności w stosunku do regualtora.
  4. Kiedy mamy doczynienia z nadpłatą / niedopłatą.
  5. Sposobie przekazywania do KNF informacji o wpłaconych zaliczkach.
  6. Ustala wzory deklaracji składanych przez BUP.

Dodaj komentarz