animatorjf

Animator czasu wolnego osoby niepełnosprawnej na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kilka dnia temu we współpracy z firmą BHPl MAteusz Miąsik zakończyliśmy prace nad pilotażowym szkoleniem e-learningowym pt. “Animator czasu wolnego osoby niepełnosprawnej” dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem szkolenia było zapoznanie studentów z wymogami zawodowymi stawianymi osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze animatora czasu wolnego. Treść merytoryczna szkolenia koncentrowała się przede wszystkim wokół praktycznych zagadnień związanych z wykonywanie zawodu animatora oraz kładła duży nacisk na zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy. W celu zwiększenia zaangażowania uczestników szkolenia, oprócz:

 • prezentacji multimedialnych,
 • zdjęć oraz plików video,
 • materiałów dostępnych w formie tekstu i plików PDF,
 • quizów,
 • słowników,
 • warsztatów praktycznych

wprowadziliśmy drobne elementy grywalizacji:

 • paski postępu w szkoleniu,
 • odznaki,
 • statystyki i rankingi,
 • kontroler czasu,
 • ograniczenie w dostępie do poszczególnych elementów szkolenia – dostęp do kolejnej aktywności wymagał zaliczenia aktywności wcześniejszej (zobacz Zaawansowane ustawienia aktywności w szkoleniach Moodle )

Zastosowane przez nas elementy szkolenia spowodowały, że szkolenie spotkało się z bardzo przychylnym odbiorem ze strony jego uczestników – zobacz opinie

 

Podziel się