Aktualizacja KIR w programie Novum 1.54

Jak informowaliśmy już kilkakrotnie na naszych stronach, KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa) wprowadziła płatny abonament za aktualne informacje na temat numerów kont i oddziałów banków. Dlatego z myślą o naszych Partnerach korzystających z usług programu NOVUM, przygotowaliśmy jego aktualizację. Nowa wersja – v. 1.54 dostępna jest na naszej stronie: accadia.pl Umożliwia ona korzystanie z aktualnej bazy KIR SA, do której dostęp opłacany jest z opłaty sieciowej ponoszonej przez Partnerów Accadia Group SA. Aby móc jednak korzystać z tych aktualizacji, niezbędne jest zmiana odpowiedniego parametru w programie Novum. Jak to szybko i sprawnie zrobić wytłumaczę poniżej:

Proces aktualizacji rozpoczynamy od pobrania z naszej strony aktualnej wersji programu Novum. Plik pobieramy na dysk i aktualizujemy. W trakcie instalacji, program zaproponuje nam domyślnie Dysk C i katalog Novum (jeśli aplikacja nie jest zainstalowana w innym miejscu) i tego adresu do ścieżki – C:/Novum – nie zmieniamy. Następnie uruchamiamy program, zgadzamy się na aktualizację i logujemy na użytkowniku, który ma prawo do dokonywania zmian w konfiguracji programu.

Kolejnym etapem jest wybranie zakładki: System – Konfiguracja (patrz zdjęcie 1)

novum1

Następnie przechodzimy do zakładki Ścieżki i w pierwszej linijce [Adres plików KIR (Accadia)] zamieniamy wartość domyślną http://www.accadia.pl/programy/BAZY_KIR.ZIP (patrz zdjęcie 2).

novum2

Wartość domyślną dla bazy KIR zmieniamy przy pomocy przycisku DEF znajdującego się na końcu pierwszej linijki w zakładce Ścieżki (strzałka 1 na zdjęciu 3). Nowa wartość domyślna będzie miała  postać ścieżki dostępu http://www.accadia.pl/programy/BAZY.AZB (strzałka 2 na zdjęciu 3).

novum3

Zmianę parametru w programie Novum  kończymy poprzez zapisanie nowych ustawień. Program jest teraz gotowy do pracy.

Porada dla: blog.accadia.pl

Dodaj komentarz